IWONA ADAMSKA


Iwona Adamska
Department of Plant Pathology
Academy of Agriculture, Szczecin
Poland

Phone: (091) 4250398
E-mail: iwonaadamska@interia.pl
Fax: (091) 4425690


CURRICULUM VITAE


• Borne on 19.10.1971 in Swinoujscie, the Western Pomerania province, Poland.

• From 1990 to 1995 - studied biology and protection of environment at the Szczecin University.

• From 1995-2000 - was a student of postgraduate studies at the University of Agriculture in Szczecin.

• 28.06.2000 - presented a doctor's thesis entitled "The occurrence of microscopic parasitic and saprotrophic fungal-like organisms and fungi in the Slowinski National Park".

• From 1.10.1999 - works first as an assistant and then (from 1.09.2000) as an assistant professor in the Department of Plant Pathology, University of Agriculture in Szczecin.


Papers

by I. Adamska and co-workers


1999

Adamska I., Madej T., Czerniawska B., Blaszkowski J. 1999. Mycological notes from Slowinski National Park. Acta Mycol. 34, 97-103.

Adamska I., Madej T., Czerniawska B., Blaszkowski J. 1999. Parasitic and saprotrophic fungi from the Slowinski National Park. Acta Mycol. 34, 97-103.

2000

Adamska I., Blaszkowski J. 2000. Microscopic fungus-like organisms and fungi of the Slowinski National Park. I. Acta Mycol. 35, 243-259.

Czerniawska B., Madej T., Adamska I., Blaszkowski J., Tadych M. 2000. Erysiphales and their hyperparasite, Ampelomyces quisqualis, of the Drawski Landsape Park. Acta Mycol. 35, 79-84.

2001

Adamska I. 2001. Microscopic fungus-like organisms and fungi of the Slowinski National Park. Acta Mycol. 36(1), 31-65.

Blaszkowski J., Karczmarczyk S., Podsiadlo C., Tadych M., Madej T., Adamska I. 2001. The influence of mineral fertilization and irrigation on the occurrence of leaf lesions, phyllosphere and arbuscular mycorrhizal fungi in four spring cereal species. Mat. II Polsko-Izraelskiej Konf. Nauk. nt. „Gospodarowanie zasobami wodnymi i nawadnianie roslin uprawnych”. Przeglad naukowy Wydz. Inz. Ksztalt. Srod. 22, 247-257.

2002

Adamska I. 2002. Microscopic fungus-like organisms and fungi of the Slowinski National Park. II. Acta Mycol. 36, 31-65.

Blaszkowski J., Adamska I., Madej T. 2002. Glomus lamellosum (Glomales, Zygomycota), an arbuscular mycorrhizal fungal species new for Poland and Europe. Mycotaxon 81, 281-292.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2002. Arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) of the Vistula Bar. Acta Mycol. 37, 39-62.

Zimmermannová-Pastircáková, Adamska I., Blaszkowski J., Bolay A., Braun U. 2002. Epidemic spread of Erysiphe flexuosa (North American powdery mildew of horse-chestnut) in Europe. Schlechtendalia 8, 39-45.

2003

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2003. Glomus claroideum and G. spurcum, arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) new for Poland and Europe, respectively. Acta Soc. Bot. Pol. 72, 149-156.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2003. Glomus trimurales, an arbuscular mycorrhizal fungus (Glomerales) new for Poland and Europe. Mycotaxon 87, 425-436.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2003. Acaulospora scrobiculata and Glomus versiforme (Glomeromycota), arbuscular fungi newly and second time, respectively, found in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2), 31-42.

2004

Adamska I. 2004. Schizothyrioma ptarmicae (Helotiales, Ascomycota), a rare European fungus newly found in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(1), 57-59.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2004. Endogone lactiflua (Zygomycota, Endogonales) occurs in Poland. Acta. Soc. Bot. Pol. 73(1), 65-69.

2005

Adamska I. 2005. Grzyby pasozytnicze roslin z rodzajów Betula L. i Salix L. Acta Agrobot. 59 (2), 417-428.

Adamska I. 2005. Fungal species new in Poland on Carex and Juncus. Acta Mycol. 40 (1), 19-24.

Adamska I. 2005. Fungi of the genus Ramularia of the Slowinski National Park. Acta Mycol. 40 (2), 203-221.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B., Madej T. 2005. Saprotrophic, parasitic, and symbiotic fungi of Poland. Address: http://www.agro.ar.szczecin.pl/~jblaszkowski/Mycota/.

Dziegielewska M., Kaup. G., Adamska I. 2005. Wspolwystepowanie szrotowka kasztanowcowiaczka i grzybow pasozytniczych na kasztanowcach. Prog. in Plant Prot. 45 (2), 637-640.


Other papers


1998

Adamska I., Madej T., Blaszkowski J., Czerniawska B. 1998. Wystepowanie grzybów pasozytniczych i saprofitycznych w wybranych stanowiskach Slowinskiego Parku Narodowego. In: Botanika polska u progu XXI wieku. Mat. sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdansk, 15-19 wrzesnia 1998, 9.

Czerniawska B., Madej T., Adamska I., Blaszkowski J. 1998. Erysiphales (maczniaki prawdziwe) Drawskiego Parku Krajobrazowego. In: Botanika polska u progu XXI wieku. Mat. sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdansk, 15-19 wrzesnia 1998, 97.

1999

Blaszkowski J., Madej T., Adamska I., Czerniawska B., Tadych M. 1999. Effect of water application on plant diseases. Fol. Univ. Agric. Stetin. 193 Agricultura 73, 9-18.

2001

Adamska I., Blaszkowski J. 2001. Grzyby z rodzaju Ramularia w Slowinskim Parku Narodowym. In: Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Pol. Tow. Bot., 180.

2002

Adamska I., Blaszkowski J., Czerniawska B. 2002. Maczniak prawdziwy kasztanowca – nowa choroba w Polsce. Ochrona rosl. 6, 12-13.

Adamska I., Madej T., Blaszkowski J. 2002. Mniej znane choroby ligustru. Drzewa i Krzewy 9, 13.

2004

Adamska I. 2004. Grzyby pasozytnicze Slowinskiego Parku Narodowego. In: „Przyroda polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Torun – Bydgoszcz, 6-11 wrzesnia 2004, 132.

Adamska I. 2004. Grzyby pasozytnicze i saprotroficzne Slowinskiego Parku Narodowego. In: IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne „Grzyby w srodowisku naturalnym. Metody badan terenowych” Streszczenia. Sandomierz 23-26 wrzesnia 2004, 9.