Saprotrophic, Pathogenic,
and Symbiotic Fungi of Poland

 

 

by

Janusz Błaszkowski, Iwona Adamska, Beata Czerniawska, Tadeusz Madej, and Elżbieta Zioło

 

Laboratory of Plant Protection, Department of Protection of Environment, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

 

Copyright 2005
by J. Błaszkowski

All rights reserved

Declaration