BEATA CZERNIAWSKA


Beata Czerniawska
Department of Plant Pathology
Academy of Agriculture, Szczecin
Poland

Phone: (091) 4250398
E-mail: cz.beata@interia.pl
Fax: (091) 4425690


CURRICULUM VITAE


• Borne on 17.03.1971 in Drawsko Pomorskie, the Western Pomerania province, Poland.

• From 1990 to 1995 - studied biology and protection of environment at the Szczecin University.

• From 1995-2000 - was a student of postgraduate studies at the University of Agriculture in Szczecin.

• 6.08.2000 - presented a doctor's thesis entitled "The study of fungi of the order Erysiphales and their hyperparasite, Ampelomyces quisqualis Ces. ex Schlecht".

• 1.12.2000-23.09.2001 - worked in the Provincial Inspectorate of Plant Protection in Szczecin as an inspector.

• From 1.10.2000 - works as an assistant professor in the Department of Plant Pathology, University of Agriculture in Szczecin.


Papers

by B. Czerniawska and co-workers


1999

Adamska I., Madej T., Czerniawska B., Blaszkowski J. 1999. Mycological notes from Slowinski National Park. Acta Mycol. 34, 97-103.

Adamska I., Madej T., Czerniawska B., Blaszkowski J. 1999. Parasitic and saprotrophic fungi from the Slowinski National Park. Acta Mycol. 34, 97-103.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T., Adamska I., Czerniawska B., Iwaniuk A. 1999. Acaulospora mellea and A. trappei, fungi new to the Mycota of Poland. Acta Mycol. 34(2), 41-50.

2000

Czerniawska B., Madej T., Adamska I., Blaszkowski J., Tadych M. 2000. Erysiphales and their hyperparasite, Ampelomyces quisqualis, of the Drawski Landsape Park. Acta Mycol. 35, 79-84.

2002

Blaszkowski J., Iwaniuk A., Czerniawska B. 2002. The occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomerales) in cultivated soils of Poland. Acta Agrobot. 55, 41-48.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2002. Arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) of the Vistula Bar. Acta Mycol. 37, 39-62.

Czerniawska B., Madej T., Blaszkowski J. 2002. Erysiphales of the Drawski Landscape Park, Poland. Acta Mycol. 36, 67-80.

Czerniawska B. 2002. Studies on the occurrence of Ampelomyces quisqualis in the Drawski Landscape Park (SW Poland) and the development of this hyperparasite in in vivo and in vitro conditions. Acta Mycol. 36, 191-201.

2003

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2003. Glomus claroideum and G. spurcum, arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) new for Poland and Europe, respectively. Acta Soc. Bot. Pol. 72, 149-156.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2003. Glomus trimurales, an arbuscular mycorrhizal fungus (Glomerales) new for Poland and Europe. Mycotaxon 87, 425-436.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2003. Acaulospora scrobiculata and Glomus versiforme (Glomeromycota), arbuscular fungi newly and second time, respectively, found in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2), 31-42.

2004

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B. 2004. Endogone lactiflua (Zygomycota, Endogonales) occurs in Poland. Acta. Soc. Bot. Pol. 73(1), 65-69.

2005

Blaszkowski J., Czerniawska B. 2005. Entrophospora schenckii and Pacispora franciscana, arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) new for Europe and Poland, respectively. Acta Mycol. 40(1), 11-18.

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B., Madej T. 2005. Saprotrophic, parasitic, and symbiotic fungi of Poland. Address: http://www.agro.ar.szczecin.pl/~jblaszkowski/Mycota/.

Czerniawska B. 2005. Phyllactinia mali and Podosphaera tridactyla var . tridactyla new hosts of Ampelomyces quisqualis. Acta Mycol. 40(2), 197-201.

2006

Blaszkowski J., Czerniawska B. 2006. The occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi of the phylum Glomeromycota in Israeli soils. Acta Soc. Bot. Pol. (in press).


Manuals


Madej T., Czerniawska B., Blaszkowski J. 2003. Badanie zdrowotnosci roslin uprawnych. In: Czyz H. (red.) Przewodnik metodyczny do praktyki zawodowej dla studentów III roku Wydzialu Ksztaltowania Srodowiska i Rolnictwa kierunku Rolnictwo. AR Szczecin, 50-53.


Other papers

1998

Adamska I., Madej T., Blaszkowski J., Czerniawska B. 1998. Wystepowanie grzybów pasozytniczych i saprofitycznych w wybranych stanowiskach Slowinskiego Parku Narodowego. In: Botanika polska u progu XXI wieku. Mat. sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdansk, 15-19 wrzesnia 1998, 9.

Czerniawska B., Madej T., Adamska I., Blaszkowski J. 1998. Erysiphales (maczniaki prawdziwe) Drawskiego Parku Krajobrazowego. In: Botanika polska u progu XXI wieku. Mat. sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdansk, 15-19 wrzesnia 1998, 97.

Czerniawska B., Madej T., Blaszkowski J. 1998. Ampelomyces quisqualis – nadpasozyt maczniaków prawdziwych. Ochr. Rosl. 10, 32-33.

1999

Blaszkowski J., Madej T., Adamska I., Czerniawska B., Tadych M. 1999. Effect of water application on plant diseases. Fol. Univ. Agric. Stetin. 193 Agricultura 73, 9-18.

2001

Czerniawska B., Madej T. 2001. Grzyby z rzedu Erysiphales i ich nadpasozyt, Ampelomyces quisqualis, z Drawskiego Parku Krajobrazowego. In: Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Pol. Tow. Bot., 187.

2002

Adamska I., Blaszkowski J., Czerniawska B. 2002. Maczniak prawdziwy kasztanowca – nowa choroba w Polsce. Ochrona rosl. 6, 12-13.

Czerniawska B. 2002. Badania nad wystepowaniem Ampelomyces quisqualis w Drawskim Parku Krajobrazowym i rozwojem tego nadpasozyta w warunkach in vivo i in vitro. In: „Program, streszczenia referatów i posterów” Sympozjum naukowego „Fitopatologia polska w Europie” towarzyszacemu XI Walnemu Zgromadzeniu Czlonków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Warszawa 17-19 wrzesnia 2002, 35.

2004

Czerniawska B. 2004. Grzyby pasozytnicze wybranych zbiorowisk roslinnych Drawskiego Parku Krajobrazowego. In: „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Torun – Bydgoszcz, 6-11 wrzesnia 2004, 132.

Czerniawska B. 2004. Grzyby pasozytnicze wybranych zbiorowisk roslinnych Drawskiego Parku Krajobrazowego. In: IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne „Grzyby w srodowisku naturalnym. Metody badan terenowych” Streszczenia. Sandomierz 23-26 wrzesnia 2004, 15.