TADEUSZ MADEJ


Tadeusz Madej
Department of Plant Pathology
Academy of Agriculture, Szczecin
Poland

Phone: (091) 4250398
E-mail: jblaszkowski@agro.ar.szczecin.pl
Fax: (091) 4425690


CURRICULUM VITAE

• Borne on 1.12.1928 in Rybna near Krakow, Poland.

• From 1950 to 1954 - studied in the University of Agriculture in Wroclaw, Poland.

• From 04.1954-31.07.1960 - worked in the Laboratory of the Forest Microbiology of the Research Institute of Forestry in Szczecin.

• 1.08.1962 - was employed in the Department of Plant Protection of the University of Agriculture in Szczecin, first as an assistant and later as an assistant professor.

• 2.07.1985 - presented a doctor's thesis entitled "The study on the mycorrhizae of ericaceous plants".

• 3.04.1992 - an oral examination on a thesis presented to qualify as assistant professor. The title of the thesis: “Materials to the mycoflora of plants of the Szczecin province".

• From 1.10.1979-30.08.1999 - was the head of the Department of Plant Pathology, University of Agriculture in Szczecin.

• 1.01.2000 - became a full professor in plant pathology.


Papers

by T. Madej and co-workers


1963

Dominik T., Madej T. 1963. Badania mikotrofizmu zespolu sosnowego w Lesnictwie Starzenina. Pr. Inst. Bad. Les. 259, 62-59.

Madej T. 1963. Przyczynek do znajomosci flory grzybów pasozytniczych wywolujacych choroby roslin. Zesz. Nauk WSR Szczec. 10, 79-88.

1964

Madej T. 1964. Rzadkie choroby grzybowe roslin w Szczecinie. Zesz. Nauk. WSR Szczec. 17, 153-158.

Zalewski K., Madej T. 1964. Choroby grzybowe drzew i krzewów owocowych, warzyw i roslin ozdobnych w ogrodach dzialkowych miasta Szczecina. Rocz. WSR Pozn. 19, 209-232.

1965

Antoszczyszyn S., Madej T. 1965. Szara plesn tulipanów i szara plesn lilii. Biul. Inst. Ochrona Rosl. 30, 51-64.

Madej T. 1965. Przyczynek do znajomosci mikotrofizmu kosodrzewiny i sosny blotnej. Pr. Inst. Bad. Lesn. 281, 55-62.

Madej T. 1965. Dalsze materialy do znajomosci mikoflory miasta Szczecina i jego okolicy. Zesz. Nauk. WSR Szczec. 19, 85-102.

Majchrowicz I., Madej T. 1965. Doniesienie o wystepowaniu parcha ziemniaczanego nieorganicznego pochodzenia. Zesz. Nauk. WSR Szczec. 19, 119-128.

Madej T. 1965. Europejski maczniak agrestu. Biul. Inst. Ochrona Rosl. 30, 77-86.

Madej T., Antoszczyszyn S. 1965. Ampelomyces quisqualis. w Szczecinie. Biul. Inst. Ochr. Rosl. 30, 65-76.

1966

Madej T. 1966. Grzyby pasozytnicze i saprofityczne znalezione na sumaku odurzajacym i perukowcu podolskim. Zesz. Nauk. WSR Szczec. 21, 137-158.

Madej T. 1966. Przyczynek do znajomosci chorób grzybowych truskawki i poziomki w pólnocno-zachodniej Polsce. Zesz. Nauk. WSR Szczec. 21, 59-80.

1967

Madej T. 1967. Grzyby pasozytnicze i saprofityczne orzecha w Szczecinie i jego okolicy. Fragm. Flor. 13(4), 551-556.

1968

Madej T. 1968. Materialy do znajomosci mikoflory leszczyny i dzikiego bzu. Acta Mycol. 4(1), 71-83.

Madej T. 1968. Studium nad mikotrofizmem wrzosowatych w Polsce. Fol. For. Pol. Ser. A 14, 189-238.

1969

Madej T. 1969. Przyczynek do znajomosci mikotrofizmu leszczyny pospolitej i leszczyny tureckiej na terenie Szczecina i Przelewic. Fol. For. Pol. S. A 15, 287-298.

Madej T. 1969. Materialy do znajomosci mikoryzy perukowca podolskiego i sumaka odurzajacego w pólnocno-zachodniej Polsce. Fol. For. Pol. S. A 15, 299-308.

Madej T. 1969. Mikoflora roslin zielnych Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Fragm. Flor. 15(1), 99-110.

Madej T. 1969. Brunatnoszara plamistosc kanciasta fasoli. Ochrona Rosl. 5, 20-21.

1970

Madej T. 1970. Septorioza astrów chinskich w Szczecinie. Acta Mycol. 6(2), 181-186.

1971

Madej T. 1971. Notatki mikologiczne ze Swinoujscia. Fragm. Flor. 17(3), 413-424.

Madej T. 1971. Mikoflora drzew i krzewów Ogrodu dendrologicznego w Przelewicach. Fragm. Flor. 17(4), 583-600.

1972

Madej T. 1972. Brunatna plamistosc – choroba lubinu i niektórych innych roslin motylkowatych. Ochrona Rosl. 6, 10-11.

1973

Madej T. 1973. Puccinia arrhenatheri, powazniejszy pasozyt berberysu. Wiad. Bot. 17(2), 26-27.

Madej T. 1973. Maczniak prawdziwy begonii. Ochrona Rosl. 1, 17-18.

Madej T. 1973. Problemy ochrony roslin w ogrodach. Ochrona Rosl. 9, 11-12.

1974

Madej T. 1974. Mikrostromoza – mniej znana choroba orzecha i orzesznika. Ochrona Rosl. 4, 18-19.

Madej T. 1974. Plamistosc zgorzelowa drzew lisciastych. Rocz. Nauk Rol. Ser. E 4(2), 109-119.

Madej T. 1974. Uwagi o grzybach glowniowych nagietka i gailardii. Ochrona Rosl. 11, 14-15.

Madej T. 1974. Materialy do mikoflory roslin woj. szczecinskiego. AR w Szczecinie, Rozprawy 35, 3-235.

Madej T., Mietkiewski R. 1974. Przyczynek do znajomosci mikoflory traw w Szczecinskiem. Rocz. Nauk Roln. Ser. E 4(2), 195-204.

Mietkiewski R., Madej T. 1974. Uwagi o zwalczaniu piedzika przedzimka. Ochrona Rosl. 5, 12-13.

1975

Madej T. 1975. Maczniak rzekomy lewkonii. Ochrona Rosl. 1, 15-16.

Madej T. 1975. Uwagi o grzybach Cytoplea caespitulosa f. myricariae i Cytoplea rhamni. Rocz. Nauk Roln. Ser. E 5(2), 73-83.

Madej T. 1975. Mastigosporium rubricosum – powazniejszy pasozyt kupkówki pospolitej. Ochrona Rosl. 10-11, 24-25.

1976

Madej T. 1976. Botryosphaeria foliorum – mniej znany pasozyt przyranowy cisów. Rocz. Nauk Rol. Ser. E 6(2), 137-141.

Madej T. 1976. Erysiphe cichoracearum – powazniejszy pasozyt floksów. Ochrona Rosl. 10, 18-19.

1977

Madej T. 1978. Z badan nad chorobami topoli. Rocz. Nauk Rol. Ser. E 8(2), 31-52.

1979

Madej T. 1979. Wplyw niektórych pestycydów stosowanych w ochronie ziemniaka na rozwój Alternaria alternata, Botrytis cinerea i Cladosporium cladosporioides. Biul. Inst. Ziemn. 24, 157-177.

Madej T. 1979. Patogenicznosc kilku gatunków grzybów wyizolowanych z lisci ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 24, 157-177.

1985

Madej T., Orlowski M., Hornung D. 1985. Z badan nad chorobami kalafiora. In: Mat. Sesji Nauk. „Produkcja nasion roslin kapustnych”. AR Szczecin, 101-104.

1986

Madej T. 1986. Untersuchungen zum Auftreten von Krankheiten an Kruziferen in der VR Polen. Wiss. Wilhelm Pieck-Univ. Rostock 35, 50-51.

Madej T. 1986. Uwagi do patologii drzew i krzewów w miescie. Stan roslinnosci drzewiastej Szczecina. AR Szczecin, 29-35.

1988

Madej T. 1988. Badania do patologii roslin kolo Zakladów Chemicznych “Police”. Roslinnosc w Aglomeracji Szczecina i jej zagrozenia. AR Szczecin, 142-151.

Niedzwiecki E., Madej T. 1988. Trudnosci w zadrzewianiu terenu porolnego przy Elektrowni “Dolna Odra”. Sylwan 87(5), 25-33.

Madej T. 1988. Uwagi do patologii nagozalazkowych w Aglomeracji Szczecina. In: Roslinnosc w Aglomeracji Szczecina i jej zagrozenia. AR Szczecin, 83-93.

Stachak A., Madej T., Szwanenfeld M., Mierzwinski J. 1988. Projekt utrwalenia roslinnoscia brzegów kanalu Nawigacyjnego w Policach. In: Mat. Sesji Nauk. pt. „Roslinnosc w Aglomeracji Szczecina i jej zagrozenia”. AR Szczecin, 126-141.

1990

Madej T. 1990. Patologia roslin krzyzowych – grzybowo-bakteryje choroby. In: „Diagnostyka i zwalczanie chorób rzepaku ozimego”. AR Szczecin, 6-39.

1991

Madej T. 1991. Maczniak prawdziwy roslin psiankowatych. Ochrona Rosl. 7, 4-6.

Madej T., Majchrowicz I. 1991. Rdza roslin cebulowych. Hod. Rosl. Nasien. 5-6, 35-39.

1992

Madej T. 1992. Mikoflora i patologia roslinnosci. In: Sukcesja roslinnosci i jej zdrowotnosc na skladowisku fosfogipsu Zakladów Chemicznych “Police”. AR Szczecin, 46-60.

1993

Madej T., Piramowicz W. 1993. Okreslenie wieloprzyczynowej nekrotyzacji, niedorozwoju, plamistosci i znieksztalcenia roslin ziemniaka. Hod. Rosl. Nasien. 2, 10-12.

Madej T. 1993. Mikopasozytnictwo. In: Materialy do patologii i ochrony roslin oraz srodowiska. AR Szczecin, 27-38.

Madej T. 1993. Badania do patologii roslin krzyzowych. In: Materialy do patologii i ochrony roslin oraz srodowiska. AR Szczecin, 39-71.

Madej T. 1993. Badania do patologii Platanus x acerifolia. In: Materialy do patologii i ochrony roslin oraz srodowiska. AR Szczecin, 72-100.

1995

Madej T. 1995. Zdrowotnosc platanu klonolistnego w miejskich zadrzewieniach. In: Mat. II Konf. Nauk. nt. „Las-Drewno-Ekologia ’95”. Wielkopolska Fundacja Naukowa, Poznan, 43-49.

Madej T., Semczyszak A. 1995. Choroby i szkodniki platana klonolistnego w Polsce. Ochrona Rosl. 1, 5.

1996

Madej T. 1996. Epi- i endofityczne grzyby w fylloplanie. Hod. Rosl. Nasien. 1, 15-20.

Madej T., Golebiecki K. 1996. Platan klonolistny w krajobrazie miast – kondycja rozwojowa i zdrowotnosc. In: Mat. Forum Srodowiskowego. Zamek Ksiazat Pomorskich w Szczecinie, 13-14 wrzesnia 1996 r., 47-56.

1997

Madej T. 1997. Platan klonolistny w krajobrazie miast – kondycja rozwojowa i zdrowotnosc. In: Mat. Konf. nt. „Zdrowotnosc oraz leczenie drzew i krzewów ozdobnych Szczecina i okolic. Szczecin, 19-28.

Madej T. 1997. Patologia/zdrowotnosc egzemplarzy buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) w czesci Parku Zeromskiego w Szczecinie. In: Mat. Konf. nt. „Zdrowotnosc oraz leczenie drzew i krzewów ozdobnych Szczecina i okolic. Szczecin, 29-35.

Madej T., Tadych M. 1997. Brunatna plamistosc (ramularioza) buraka. Ochrona Rosl. 110, 7-8.

Madej T., Wojcieszczuk T., Boczkowska I. 1997. Stan i zdrowotnosc lipy drobnolistnej (Tilia cordata) – powody zamierania i kierunki postepowania. In: Mat. Konf. nt. „Zdrowotnosc oraz leczenie drzew i krzewów ozdobnych Szczecina i okolic. Szczecin, 37-44.

1998

Blaszkowski J., Madej T., Tadych M. 1998. Entrophospora baltica sp. nov. and Glomus fuegianum, two species in the Glomales from Poland. Mycotaxon 68, 165-184.

Blaszkowski J., Madej T., Tadych M. 1998. Glomus rubiforme (Glomales, Zygomycetes), an arbuscular mycorrhizal fungus new to the mycota of Poland. Acta Mycol. 33, 255-263.

Madej T., Blaszkowski J. 1998. Oidium sp. (Erysiphaceae) on Cassia senna, a fungus new to the mycota of Europe. Mycotaxon 68, 295-300.

Madej T., Blaszkowski J., Maciolek W. 1998. Kondycja rozwojowa i zdrowotnosc drzewostanu w przybrzezu ciagów komunikacyjnych (ulic, placów) Szczecina. In: Mat. Konf. Nauk. „Zielen w gminie Police”, Police 18-19 czerwca 1998, 21-39.

Madej T., Blaszkowski J., Tadych M. 1998. Gwignardioza (plamistosc, antraknoza) lisci kasztanowca. Drzewa, Krzewy, Park 2, 10-13.

Madej T., Mierzwinski J., Szwanenfeld M., Blaszkowski J. 1998. Zdrowotnosc roslinnosci w sasiedztwie Z. Ch. „Police”. In: Mat. Konf. Nauk. „Zielen w gminie Police”, Police 18-19 czerwca 1998, 13-20.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T. 1998. Endogone maritima, a new species in the Endogonales from Poland. Mycol. Res. 102, 1096-1100.

1999

Blaszkowski J., Madej T., Adamska I., Czerniawska B., Tadych M. 1999. Effect of water application on plant diseases. Fol. Univ. Agric. Stetin. 193 Agricultura 73, 9-18.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T., Adamska I., Czerniawska B., Iwaniuk A. 1999. Acaulospora mellea and A. trappei, fungi new to the Mycota of Poland. Acta Mycol. 34(2), 41-50.

Madej T., Blaszkowski J., Tadych M., Maciolek W. 1999. Materialy do poznania kondycji rozwojowej i zdrowotnosci drzew i krzewów w Szczecinskiem. Zdrowotnosc Gymnospermae. Szczecin, 4-23.

2000

Blaszkowski J., Tadych M., Madej M. 2000. Glomus minutum, a new species in Glomales (Zygomycetes) from Poland. Mycotaxon 76, 187-195.

Madej T., Janowicz K., Blaszkowski J. 2000. The diseases of ornamental plants caused by Aphelenchoides ritzemabosi in association with fungi. Arch. Phytopath. Pflanz. 33, 141-148.

2001

Blaszkowski J., Karczmarczyk S., Podsiadlo C., Tadych M., Madej T., Adamska I. 2001. The influence of mineral fertilization and irrigation on the occurrence of leaf lesions, phyllosphere and arbuscular mycorrhizal fungi in four spring cereal species. Mat. II Polsko-Izraelskiej Konf. Nauk. nt. „Gospodarowanie zasobami wodnymi i nawadnianie roslin uprawnych”. Przeglad naukowy Wydz. Inz. Ksztalt. Srod. 22, 247-257.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T. 2001. Glomus arenarium, a new species in Glomales (Zygomycetes). Acta Soc. Bot. Pol. 70, 97-101.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T., Adamska I., Iwaniuk A. 2001. Arbuscular mycorrhizal fungi (Glomales, Zygomycota) of Israeli soils. Mat. II Polsko-Izraelskiej Konf. Nauk. nt. „Gospodarowanie zasobami wodnymi i nawadnianie roslin uprawnych”. Przeglad naukowy Wydz. Inz. Ksztalt. Srod. 22, 8-27.

Madej T., Blaszkowski J., Tadych M. 2001. Ustilago trichophora (H.F. Link) F. Körnicke, a fungus newly found in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 70, 43-46.

2002

Blaszkowski J., Adamska I., Madej T. 2002. Glomus lamellosum (Glomales, Zygomycota), an arbuscular mycorrhizal fungal species new for Poland and Europe. Mycotaxon 81, 281-292.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T. 2002. Arbuscular mycorrhizal fungi (Glomales, Zygomycota) of the Bledowska Desert, Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 71, 71-85.

2004

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T. 2004. Glomus insculptum, a new arbuscular mycorrhizal species from Poland. Mycotaxon 89, 225-234.

2005

Blaszkowski J., Adamska I., Czerniawska B., Madej T. 2005. Saprotrophic, parasitic, and symbiotic fungi of Poland. Address: http://www.agro.ar.szczecin.pl/~jblaszkowski/Mycota/.

Ziolo E., Madej T., Blaszkowski J. 2005. Trochila ilicina (Helotiales, Ascomycota), a fungus newly found in Poland. Acta Mycol. 40(2), 181-184.


Manuals


1971

Madej T. 1971. Wskazania metodyczne z zakresu fitopatologii. Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych III roku Wydzialu Rolniczego WSR w Szczecinie, 41-45.

1972

Madej T. 1972. Technika i srodki ochrony roslin. Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów uzupelniajacych – magisterskich Wydzialu Rolniczego., 87-91.

1976

Madej T. 1976. Zapobieganie i zwalczanie chorób roslin ze szczególnym uwzglednieniem metody chemicznej. In: Materialy dydaktyczne; wyd. AR-Szczecin, 75-81.

Madej T. 1976. Zapobieganie i zwalczanie chorób roslin ze szczególnym uwzglednieniem metody chemicznej. In: Materialy dydaktyczne; wyd. AR-Szczecin, 75-81.

1978

Madej T. 1978. VII. Ochrona roslin. In: Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów zaocznych Wydz. Roln.; wyd. AR-Szczecin: 95-99.

Madej T. 1978. Ochrona roslin. In: Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów zaocznych Wydz. Roln.; wyd. AR-Szczecin, 95-99.

Madej T. 1978. Wybrane zagadnienia z ochrony roslin. In: Informator i przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarno-zaocznych ekonomiki i technologii produkcji rolniczej; wyd. AR-Szczecin 2, 36-39.

Madej T. 1978. Wybrane zagadnienia z ochrony roslin. In: Informator i przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarno-zaocznych ekonomiki i technologii produkcji rolniczej; wyd. AR-Szczecin 2, 36-39.

1987

Madej T. 1987. Fitopatologia. In: Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów zaocznych Wydz. Roln.; wyd. AR-Szczecin, 93-98.

Madej T. 1987. Fitopatologia. In: Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów zaocznych Wydz. Roln.; wyd. AR-Szczecin, 93-98.

1998

Madej T. 1998. Fitopatologia. In: Przewodnik metodyczny dla studentów II roku 3,5-letnich studiów zaocznych na kierunku Rolnictwo Wydzialu Rolniczego. Szczecin, 56-62.

Madej T. 1998. Fitopatologia. In: Przewodnik metodyczny dla studentów II roku 3,5-letnich studiów zaocznych na kierunku Rolnictwo Wydzialu Rolniczego. Szczecin, 56-62.

2003

Madej T., Czerniawska B., Blaszkowski J. 2003. Badanie zdrowotnosci roslin uprawnych. In: Czyz H. (ed.) Przewodnik metodyczny do praktyki zawodowej dla studentów III roku Wydzialu Ksztaltowania Srodowiska i Rolnictwa kierunku Rolnictwo. AR Szczecin, 50-53.


Other papers


1966

Madej T. 1966. Szara plesn tulipanów. Dzialkowiec 5, 73-74.

Madej T. 1966. Zamieranie pedów – grozna choroba malin. Dzialkowiec 11, 160-161.

Madej T. 1966. Opadzina, czyli antraknoza lisci porzeczki i agrestu. Dzialkowiec 12, 173.

Madej T. 1966. Plamistosc zgorzelowa truskawki i poziomki. Haslo Ogrod. Roln. 7, 212-213.

1967

Madej T. 1967. Plamistosc zgorzelowa, czyli antraknoza fasoli. Dzialkowiec 1, 8-9.

Madej T. 1967. Antraknoza – grozna choroba ogórków. Dzialkowiec 6, 88-89.

1968

Madej T. 1968. Chwoscik marchwiowy. Dzialkowiec 9, 126-127.

1975

Madej T., Mietkiewski R. 1975. Ochrona pastewnych roslin motylkowatych uprawianych na nasiona. Agronom Zachodniopomorski 40, 77-81.

1976

Madej T. 1976. Srodki ochrony roslin moga byc niebezpieczne. Wiad. Zach. 4, 8.

Madej T. 1976. Srodki ochrony roslin moga byc niebezpieczne. Wiad. Zach. 5, 8.

1977

Madej T. 1977. Badania nad chorobami topoli (Populus). Informacja sygnalna 2/77(3), p. 2.

1978

Madej T. 1978. Zapobiegac lamliwosci podstawy zdzbla. Agrochemia 4, 12.

Madej T. 1978. Choroby zbóz. Niezbedne warunki do intensyfikacji produkcji zbóz na Pomorzu srodkowym. Wojewódzka Konferencja Naukowo-techniczna. Koszalin, 127-150.

Madej T. 1978. Investigations on the occurrence of Gonatobotrys simplex in the mycoflora of some plants. 3rd inter. Congr. Plant Pathol, München. Commission Agency P. Parey, Berlin and Hamburg (abstract), 122.

1983

Madej T. 1983. Wplyw przebiegu pogody na rozwój antraknozy platana. In: Mat. Ogólnopolskiej Kursokonferencji nt. „Meteorologiczna oslona rolnictwa w skali kraju, województwa i gospodarstwa rolnego”. Komitet Meteorologii i Fizyki Atmosfery PAN i AR Szczecin, 27-28 (abstract).

1985

Madej T. 1985. Ochrona chemiczna pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi. In: Mat. Konf. Naukowo-Technicznej „Agrotechnika pszenicy ozimej”. AR Szczecin, 24-30.

1986

Madej T. 1986. Ochrona jeczmienia jarego przed chorobami. In: Mat. Konf. Naukowo-Technicznej „Technologia produkcji jeczmienia jarego”. AR Szczecin, 55-66.

Madej T. 1986. Uwagi do patologii drzew i krzewów w miescie. In: Mat. Konf. Nauk. „Stan roslinnosci drzewiastej Szczecina”. Szczecin, 29-35.

1987

Madej T. 1987. O zdrowiu drzewostanu w Szczecinie. In: Mat. Konf. nt. „Zielen Szczecina”. AR Szczecin, 21-24.

Madej T. 1987. Badania do nadpasozytnictwa grzybów. In: Streszczenia komunikatów i posterów na Sympozjum Naukowe towarzyszace VI Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Czlonków PTFit. Bydgoszcz 16-18 wrzesien, 13.

Madej T. 1987. O zdrowiu drzewostanu w Szczecinie – Przypomnienia. In: Mat. Konf. Nauk. nt. „Zielen Szczecina”. Szczecin, 21-24.

Madej T., Niedzwiecki E. 1987. Trudnosci w zadrzewianiu terenu porolnego przy elektrowni „Dolna Odra”. In: Sprawozdanie Szczecinskiego Towarzystwa Naukowego za 1986 rok. Szczecin, 39-43.

1988

Madej T. 1988. Untersuchungen zu Alternaria und Botrytis. In: Mat. Internationales Symposium „Schaderreger im Winterraps” an der Universität Rostock 13.6-17.6.1988, 23 (abstract).

Madej T. 1988. Ochrona roslin przed czynnikami szkodliwymi. Opracowanie tematyczne (40). AR Szczecin, p. 21.

Madej T. 1988.“Memento”. Roslinnosc w Aglomeracji Szczecina i jej zagrozenia. AR Szczecin, 5-7 (introduction).

1990

Madej T. 1990. Memento dla dzialkowego (i przydomowego) ogrodnictwa (1). Aura 6, 14-15.

Madej T. 1990. Nadpasozytnictwo w patologii roslin. Streszczenie komunikatów i posterów na Sympozjum Naukowe Towarzyszace VII Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Czlonków PTFit Szczecin 12-14 wrzesnia 1990. AR Szczecin, 24-25 (abstract).

1991

Madej T. 1991. O oslonie roslin przed chorobami. Aura 7, 7-8.

1992

Madej T. 1992. Przyszlosc fytomedycyny. Aura 3, 12-13.

1993

Madej T. 1993. Przeszlosc, terazniejszosc i przyszlosc fytomedycyny-ochrony roslin. In: Materialy do patologii i ochrony roslin oraz srodowiska. AR Szczecin, 5-18.

Madej T. 1993. W cieniu dzialkowego ogrodnictwa. In: Materialy do patologii i ochrony roslin oraz srodowiska. AR Szczecin, 19-26.

1994

Madej T., Mazurkiewicz-Zapalowicz K., Blaszkowski J. 1994. Dzialalnosc Katedry Fitopatologii. In: Wklad nauk rolniczych w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego. Szczecin 23 wrzesnia 1994, 33-34.

1995

Madej T. 1995. Choroby brzoskwini. Dzialkowiec 11, 30.

Madej T. 1995. Makroskopowa – polowa diagnostyka i czynniki epidemiologiczne infekcyjnych chorób zbóz. In: Mat. Sesji Wyjazdowej pt. „Zintegrowana agrotechnika i ochrona zbóz”. Szczecin 4 lipca 1995 r., 15-21.

Madej T. 1995. W cieniu dzialkowego ogrodnictwa. Biuletyn Polskiego Zwiazku Dzialkowców 4, 23-25.

Madej T., Motala K. 1995. Fitomedycyna w produkcji roslinnej. In: Rolnictwo ekologiczne. Szczecin, 42-49.

1996

Madej T. 1996. Parch i maczniak zagrazaja jabloniom. Dzialkowiec 5, 40.

Madej T. 1996. Parch i maczniak zagrazaja jabloniom. Aktualnosci Rolnicze 6, 31-32.

Madej T. 1996. Najgrozniejsze choroby i szkodniki iglaków. Dzialkowiec 8, 34-35.

Madej T. 1996. Zdrowe rosliny iglaste w ogrodzie. In: Materialy do patologii i ochrony roslin w ogrodzie. Szczecin, 5-9.

Madej T. 1996. O zdrowiu ozdobnych drzew i krzewów lisciastych w ogrodzie. In: Materialy do patologii i ochrony roslin w ogrodzie. Szczecin, 10-15.

Madej T. 1996. Zdrowa lewkonia na dzialce. In: Materialy do patologii i ochrony roslin w ogrodzie. Szczecin, 16-19.

Madej T. 1996. Parch i maczniak – zagrozeniem jabloni w ogrodzie. In: Materialy do patologii i ochrony roslin w ogrodzie. Szczecin, 19-24.

Madej T. 1996. O zdrowiu brzoskwini w ogrodzie. In: Materialy do patologii i ochrony roslin w ogrodzie. Szczecin, 24-26.

1997

Madej T. 1997. Zagrozenia chorobowe roslin. In: Prowadzenie i zagrozenia chorobowe roslinnosci w ogrodach dzialkowych Szczecinskiego, 10-18.

Madej T. 1997. O zdrowiu ozdobnych drzew i krzewów lisciastych. Dzialkowiec 7, 36-37.

Madej T. 1997. Polowa diagnostyka i czynniki epidemiologiczne chorób bakteryjnego i grzybowego pochodzenia. In: Mat. Sesji Wyjazdowej nt. „Integrowana agrotechnika i ochrona ziemniaka”. Szczecin, Barzkowice, 19-24.

1998

Adamska I., Madej T., Blaszkowski J., Czerniawska B. 1998. Wystepowanie grzybów pasozytniczych i saprofitycznych w wybranych stanowiskach Slowinskiego Parku narodowego. In: Botanika Polska u progu XXI wieku. Mat. sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdansk, 15-19 wrzesnia 1998, 9.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T. 1998. Wystepowanie i rola grzybów mikoryzowych w stadiach sukcesji roslinnosci pola deflacyjnego Mierzei Lebskiej. In: Botanika Polska u progu XXI wieku. Mat. sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdansk, 15-19 wrzesnia 1998, 46.

Czerniawska B., Madej T. 1998. Maczniaki prawdziwe berberysu, mahonii i snieguliczki w pólnocno-zachodniej Polsce. Drzewa, Krzewy, Park 2, 9-10.

Czerniawska B., Madej T., Adamska I., Blaszkowski J. 1998. Erysiphales (maczniaki prawdziwe) Drawskiego Parku Krajobrazowego. In: Botanika Polska u progu XXI wieku. Mat. sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdansk, 15-19 wrzesnia 1998, 97.

Czerniawska B., Madej T., Blaszkowski J. 1998. Ampelomyces quisqualis w biocenozie plechy maczniaków prawdziwych. In: Materialy do patologii roslin Szczecinskiego. Szczecin 1998, 16-19.

Czerniawska B., Madej T., Blaszkowski J. 1998. Ampelomyces quisqualis – nadpasozyt maczniaków prawdziwych. Ochrona Rosl. 10, 32-33.

Madej T., Blaszkowski J. 1998. Grzyby nastepczo zasiedlajace liscie ziemniaka. In: Materialy do patologii roslin Szczecinskiego. Szczecin 1998, 9-12.

Madej T., Blaszkowski J., Maciolek W. 1998. Diplocarpon mespili – mikopasozyt Crataegus. In: Materialy do patologii roslin Szczecinskiego. Szczecin 1998, 13-15.

Madej T., Blaszkowski J., Maciolek W. 1998. Kondycja rozwojowa i zdrowotnosc drzewostanu w przybrzezu ciagów komunikacyjnych (ulic, placów) Szczecina. In: Mat. Konf. Nauk. „Zielen w gminie Police”, Police 18-19 czerwca 1998, 21-39.

Madej T., Blaszkowski J. Tadych M. 1998. Gwignardioza (plamistosc, antraknoza) lisci kasztanowca. Drzewa, Krzewy, Park 2, 10-13.

Madej T., Blaszkowski J., Tadych M. 1998. Antraknoza kasztanowca w Szczecinskiem. In: Materialy do patologii roslin Szczecinskiego. Szczecin 1998, 20-24.

Madej T., Blaszkowski J., Tadych M. 1998. Mikopasozytnicze grzyby w asocjacjach roslin. In: Materialy do patologii roslin Szczecinskiego. Szczecin 1998, 25-30.

Madej T., Majchrowicz I. 1998. Maczniak rzekomy rzodkiewki i rzodkwi. In: Materialy do patologii roslin Szczecinskiego. Szczecin 1998, 9-12.

Madej T., Mierzwinski J., Szwanenfeld M., Blaszkowski J. 1998. Zdrowotnosc roslinnosci w sasiedztwie Z. Ch. „Police”. In: Mat. Konf. Nauk. „Zielen w gminie Police”, Police 18-19 czerwca 1998, 13-20.

1999

Madej T., Blaszkowski J., Maciolek W. 1999. Kondycja rozwojowa i zdrowotnosc drzewostanu w przybrzezu ciagów komunikacyjnych (ulic, placów) Szczecina. Drzewa, Krzewy, Park 3, 23-30.

Madej T., Blaszkowski J., Tadych M. 1999. Chalara thielavioides i Thielaviopsis basicola – patogeny wystepujace na korzeniach marchwi. Ochrona Rosl. 6, 17.

2000

Cios M., Madej T., Blaszkowski J. 2000. Papierowatosc lisci kapusty. Aktualnosci Roln. 10, 18.

Cios M., Madej T., Blaszkowski J. 2000. Papierowatosc lisci kapusty. Ochrona Rosl. 44, 28.

Madej T. 2000. O zdrowiu ozdobnych drzew i krzewów lisciastych w ogrodzie Cz. II. Aktualnosci Roln. 5, 17.

Madej T. 2000. W trosce o srodowisko. Dzialkowiec 12, 38.

2001

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T. 2001. Grzyby z rzedu Glomales w Polsce – stan badan. In: Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Pol. Tow. Bot., 180.

Blaszkowski J., Tadych M., Madej T. 2001. Arbuscular mycorrhizal fungi associated with plants of the inland Bledowska Desert in the South of Poland. Book of abstracts of COST Action 838 workshop on „Managing arbuscular mycorrhizal fungi for improving soil quality and plant health in agriculture”. University of Cukurova, Adana, Turkey, 19.

Cios M., Madej T., Blaszkowski J. 2001. Plamistosci nekrotyczne wewnetrznych lisci roslin kapustnych. Aktualnosci Roln. 4, 17.

Cios M., Madej T., Blaszkowski J. 2001. Wodna plamistosc korzeniowych. Aktualnosci Roln. 5, 27.

Cios M., Madej T., Tadych M., Blaszkowski J. 2001. Grzyby nasion marchwi. In: Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Pol. Tow. Bot., 187.

Czerniawska B., Madej T. 2001. Grzyby z rzedu Erysiphales i ich nadpasozyt, Ampelomyces quisqualis, z Drawskiego Parku Krajobrazowego. In: Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Pol. Tow. Bot., 187.

2002

Adamska I., Blaszkowski J., Czerniawska B. 2002. Maczniak prawdziwy kasztanowca – nowa choroba w Polsce. Ochrona rosl. 6, 12-13.

Adamska I., Madej T., Blaszkowski J. 2002. Mniej znane choroby ligustru. Ochrona rosl. 8, 23.

Adamska I., Madej T., Blaszkowski J. 2002. Mniej znane choroby ligustru. Drzewa i Krzewy 9, 13.

Cios M. 2002. Blyszczka jarzynówka – zagrozeniem pomidora pod oslonami. Aktualnosci Roln. 9, 19-20.

Cios M., Blaszkowski J., Madej T. 2002. Biala zgnilizna cebulowych. Aktualnosci Roln. 2, 29.

Cios M., Blaszkowski J., Madej T. 2002. Przed- i powschodowe procesy chorobowe roslin. Aktualnosci Roln. 4, 37.

Cios M., Blaszkowski J., Madej T. 2002. Choroby wegetatywnych organów podziemnej czesci roslin. Aktualnosci Roln. 6, 18-19.

Cios M., Blaszkowski J., Madej T. 2002. Bakteryjne choroby warzyw kapustnych. Aktualnosci Roln. 10, 33-34.

Cios M., Blaszkowski J., Madej T. 2002. Choroby bakteryjne marchwi. Aktualnosci Roln. 12, 16-17.

Cios M., Madej T., Blaszkowski J. 2002. Czarna zgnilizna marchwi. In: „Program, streszczenia referatów i posterów” Sympozjum naukowego „Fitopatologia polska w Europie” towarzyszacemu XI Walnemu Zgromadzeniu Czlonków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Warszawa 17-19 wrzesnia 2002, 25.


Other forms of activity

In 1983, T. Madej created and became the chairman of Szczecin's Division of the Polish Phytopathological Society. This Division functions in the Department of Plant Pathology. In 2002, T. Madej became a honour member of this Society.

Now, the Division comprises 33 persons.