IRENA MAJCHROWICZ


Majchrowicz Irena
Department of Applied Entomology
Academy of Agriculture, Szczecin
Poland

 


CURRICULUM VITAE


• Borne on 20.10.1931 in Nowinka, the Podlaskie province, Poland.

• From 1951 to 1956 - was a student of the Agricultural Universities in Olsztyn and Wroclaw.

• From 1.10.1956 - was employed as an assistant in the Department of Plant Protection of the Agricultural University in Szczecin.

• 1963 - presented a doctor's thesis entitled "Studies on soil fungi associated with dying insects, especially potato beetle".

• 23.04.1969 - passed an oral examination on a thesis presented to qualify as assistant professor. The title of the thesis: "A study on the mycoflora of a mouse infected by Microsporon boullardii Dom. et Majchr.".

• 1973 - became the head of the Department of Entomology.

• 23.04.94 - became a full professor in entomology.

• 1.10.2002 - had retired.


Fungal species described

by I. Majchrowicz and T. Dominik


Dendrodochium szilvinyi Dominik & Majchrowicz (1970) in Ekol. Pol. Ser. A., 18, 571-611.

Dictyoarthrinopsis kelley Dominik & Majchrowicz (1965) in Ekol. Pol. Ser. A, 12, 415-447.

Geotrichum keratinophilum Dominik & Majchrowicz (1964) in Ekol. Pol. Ser. A, 12, 79-105.

Geotrichum sulfureum Dominik & Majchrowicz (1964) in Ekol. Pol. Ser.A, 12, 79-105.

Microsporon boullardii Dominik & Majchrowicz (1965) in Ekol. Pol. Ser. A, 12, 415-447.

Sepedonium ochraceum Dominik & Majchrowicz (1965) in Ekol. Pol. Ser. A, 12, 415-447.

Sporotrichum keratinolyticum Dominik & Majchrowicz (1965) in Ekol. Pol. Ser. A, 12, 415-447.

Stysanus stemonitis (Pers.) Corda var. keratinolytica Dominik & Majchrowicz (1965) in Ekol. Pol. Ser. A, 12, 415-447.

Torula kortasii Dominik & Majchrowicz in Majchrowicz & Dominik (1969) in Ekol. Pol. Ser. A, 17, 87-116.

Volutella keratinolytica Dominik & Majchrowicz (1964) in Ekol. Pol. Ser. A., 12, 79-105.


Papers

by I. Majchrowicz and co-workers


1962

Majchrowicz I. 1962. Badania nad grzybami towarzyszacymi obumieraniu stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) w glebie. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 35, 255-259.

Majchrowicz I. 1962. W sprawie sterylizacji powietrza w pracowniach przy pomocy lampy kwarcowej. Post. Nauk Roln. 4, 59-62.

1963

Majchrowicz I. 1963. Grzyby towarzyszace obumieraniu niektórych owadów w glebie. Biul. lOR 24, 229-230.

1964

Dominik T., Majchrowicz I. 1964. A trial for isolating keratinolytic and keratinophylic fungi from the soils of the cemeteries and forests of Szczecin. Ekol. Pol. Ser. A. 12, 79-105.

1965

Majchrowicz I. 1965. Studia nad grzybami glebowymi towarzyszacymi obumieraniu owadów w glebie ze szczególnym uwzglednieniem stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Szczec. Tow. Nauk. 2, 1-57.

Majchrowicz I, Madej T. 1965. Doniesienie o wystepowaniu parcha ziemniaczanego nieorganicznego pochodzenia. Zesz. Nauk. WSR Szczecin, 19, 119-128.

Dominik T., Majchrowicz I. 1965. Second contribution to the knowledge of keratynolytic and keratinophylic soil fungi in the region of Szczecin. Ekol. Pol. Ser. A., 12, 415-447.

Majchrowicz I. 1965. Przyczynek do znajomosci wystepowania niektórych szkodników roslin krzyzowych w woj. szczecinskim. Biul. IOR 30, 45-49.

1966

Dominik T., Majchrowicz I. 1966. Some new species of fungi from the soil of Conacry. Mycopathol. Mycol. Appl. 28, 209-219.

Majchrowicz I, Lakota S. 1966. Zatrucie gleby przez niewlasciwe stosowanie srodków chemicznych przy niszczeniu stonki ziemniaczanej na terenie województwa szczecinskiego. Pestycydy 2/3, 17-22.

Majchrowicz I. 1966. Species of fungi of the genus Auxarthon on insects. J. lnvertebr. Pathol. 3, 431-432.

Majchrowicz I. 1966. Doniesienie o wystepowaniu Pseudomonas solanacearum E.F. Smith w bulwach ziemniaczanych porazonych przez Nicotiana virus 5 Smith. Zesz. Nauk. WSR Szczecin 21, 119-120.

1967

Dominik T., Majchrowicz I. 1967. Studies on the tuberculate mycorrhizae of douglas fir (Pseudotsuga taxifolia Britton). Ekol. Pol. Ser. A., 15, 75-90.

Majchrowicz I. 1967. Wplyw niektórych srodków chemicznych ochrony roslin na rozwój kilku grzybów w czystych kulturach. Zesz. Nauk. WSR Szczecin 24, 179-184.

Majchrowicz I., Dominik Y. 1968. Third contribution to the knowledge of keratinolytic and keratinophylic soil fungi in the region of Szczecin. Ekol. Pol. Ser. A., 16, 121-145.

1968

Majchrowicz I. 1968. Doniesienie o wystepowaniu grzybów w importowanych przez Port Szczecinski ziarnach kukurydzy i kakao. Zesz. Nauk. WSR Szczecin 28, 245-252.

Majchrowicz I. 1968. Studium nad mikoflora myszy na tle infekcji Microsporon boullardii Dom. et Majchr. WSR Szczecin, Rozprawy 14, 1-72.

1969

Majchrowicz I., Dominik T. 1969. Further contribution to the knowledge of keratinolytic and keratinophylic fungi in the immediate surroundings of cattle. Ekol. Pol. Ser. A., 17, 87-116.

1970

Dominik T., Majchrowicz I. 1970. Further contribution to the knowledge of keratinolytic and keratinophylic fungi of the region of Szczecin - keratinolytic and keratinophylic fungi in the excrements of farm animals. Ekol. Pol. Ser. A., 18, 571-611.

1973

Majchrowicz I., Yendol W. G. 1973. Fungi isolated from the gypsy moth. Jour. Econ. Entomol. 66, 823-824.

1975

Soper R. S., Holbrook F. R., Majchrowicz I., Gordon C. C. 1975. Production of Entomophthora resting spores for biological control of Aphids. Univ. Maine Orono, Life Sci. Agric. Exp. Stn. Tech. Bull. 76, 1-15.

1976

Parafiniuk W., Majchrowicz I., Januszewski J. 1976. Badania wlasnosci patogennych Entomophthora thaxteriana (Petch) dla swinek morskich. Wiadom. Parazyt. 22, 245-251.

Majchrowicz I., Mietkiewski R. 1976. Wplyw insektycydów i fungicydów stosowanych w ochronie ziemniaków i buraków na rozwój grzybów owadobójczych in vitro. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 53, 133-142.

1977

Slawinski J., Slawinska D., Majchrowicz I. 1977. Biochemiluminescence of certain fungi. Acta Mycol. 13, 289-299.

Mietkiewski R., Gaj-Rostalska G., Majchrowicz I. 1977. Znaczenie gospodarcze chowacza podobnika (Ceuthorrhynchus assimilis Paykl) i pryszczarka kapustnika (Dasyneura brassicaeWinni) w uprawach rzepaku ozimego w poludniowej czesci woj. szczecinskiego. Zesz. Nauk. AR Szczec., 129-138.

1978

Majchrowicz I., Soper R. S. 1978. Badania nad kielkowaniem i przechowywaniem zarodników przetrwalnikowych Entomophthora virulenta Hall et Dunn. Zesz. Nauk. AR Szczec. 72, 159-166.

1980

Mietkiewski R., Majchrowicz I., Gaj-Rostalska K. 1980. Infekcja larw Tribolium destructor Uyttenb. (Coleoptera: Tenebrionidae) trzema izolatami Entomophthora virulenta Hall et Dunn. Pol. Pismo Entomol. 2, 279-287.

Slawinski J., Grabikowski E., Majchrowicz I. 1980. The ultraweak photon emission generated by germination. BIOPHOTON-PHYSICS, 73-97.

1981

Mietkiewski R., Majchrowicz I. 1981. Mozliwosc stosowania grzybów owadobójczych z niektórymi insektycydami. Szczec. Tow. Naukowe: spoleczno-gospodarcze funkcje nauki, 105-115.

Slawinski J., Majchrowicz I., Grabikowski E. 1981. Ultraweak luminescence from germinating resting spores of Entomophthora virulenta Hall et Dunn. Acta Mycol. 11-21, 133-139.

1985

Majchrowicz I., 1985. Wystepowanie plesniakowca lsniacego w fermach kur. Wiadom. Entomol. 6, 77-78.

Poprawski T. J., Robert P. H., Majchrowicz I., Bovin C. 1985. Susceptibility of Delia antique (Diptera: Anthomyiidae) to eleven isolates of entomopathogenic hyphomycetes. Environ. Entomol. 14, 557-561.

Majchrowicz I. 1985. Alphitobius diaperinus (Panz). Medycyna Wet. 6, 336-338.

1990

Majchrowicz I., Poprawski T. J., Robert P. H., Maniania N. K. 1990. Effects of entomopathogenic and opportunistic fungi on Delia antiqua (Diptera: Anthomyiidae) at low relative humidity. Environ. Entomol. 19, 1163-1167.

Balazy S., Mietkiewski R., Majchrowicz I. 1990. Mikozy mszyc - ich znaczenie i perspektywy wykorzystania w ochronie roslin. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 392, 35-56.

Madej T., Majchrowicz I. 1991. Rdza roslin cebulowych. Biul. Branz. Hod. Rosl. Nas. 5-6, 35-39.

1992

Majchrowicz I. 1992. Studies on mycoflora in population of Aphis fabae Scop. Zwalczanie biologiczne szkodników w programach metod integrowanych. Mater. Konf. Nauk. PAN V Wydz., Skierniewice, 40-49.

Kish L. P., Majchrowicz I., Biever K. D., Knudsen G. R. 1992. Dynamics of green peach Aphid persicae, occurence and ecopathology on solanaceous hosts in the Pacific North-West. Cooperators Meeting: Colorado Potato Beetle Aphids Research. Denver, Colorado 98-109.

1993

Majchrowicz I., Poprawski T. J. 1993. Effects in vitro of nine fungicides on growth of entomopathogenic fungi. Biocontrol Sci. Techn. 3, 321-336.

1994

Majchrowicz I., Semczyszak A. 1994. The influence of air humidity on the development of epizootics caused by Entomophthorales in populations of Acyrthosiphon pisum Harris. In: Aphids and other homopterous insects. Pol. Acad. Sci. Vth Div., Sk-ce, 4, 101-107.

Majchrowicz I. 1994. Niechemiczne zwalczanie szkodników roslin. Mat. Konf. "Ochrona srodowiska - rolnictwo w zgodzie z przyroda". Barzkowice, 5-20.

Nowak A., Borowiec S., Dzienia S., Jasnowska J., Koźminski Cz., Krzywy E., Lapinski M., Majchrowicz I., Michalski M., Niedzwiecki E., Ostrowska K., Songin W., Warzecha A. 1994. Wydzial Rolniczy - niektóre wyniki badan i osiagniecia w latach 1954-1994. In: Wklad nauk rolniczych w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego. Mat. Sesji Nauk. AR w Szczecinie, 11-19.

Kish L. P., Majchrowicz I., Biever K. D. 1994. Prevalence ot natural mortality of green peach (Homoptera: Aphididae) on potatoes and nonsolanaceous hosts in Washington and Environmental Entomology 23 (5), 1326-1330.

Majchrowicz I., Kish L. P., Biever K. D. 1994. Testing red flour beetle - Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) as bait for soil-borne entomogenous fungi from selected soils of the semi-arid intermountain western U. S. J. Idaho Acad. Sci. 30, 43-48.

1995

Poprawski T. J., Majchrowicz I. 1995. Effect herbicides on in vitro vegetative growth sporulation of entomopathogenic fungi. Protection 14(1), 81-87.

Majchrowicz I. 1995. Lipolytic activity of seven isolates of entomopathogenic fungi. Mater. Konf. Nauk. PAN V Wydz., pt. Stosowane obecnie i potencjalne wykorzystanie czynników zwalczania biologicznego w ochronie roslin uprawnych. Skierniewice, 100-104.

Majchrowicz I. 1995. A method for regeneration of conidia production by Erynia and Zoophthora species on synthetic media. Mater. Konf. Nauk PAN V Wydz., pt. Stosowane obecnie i potencjalne wykorzystanie czynników zwalczania biologicznego w ochronie roslin uprawnych. Skierniewice, 105­110.

Poprawski T. J., Majchrowicz I. 1995. Effect of herbicides on in vitro vegetative growth and sporulation of entomopathogenic fungi. Protection 14(1), 81-87.

Majchrowicz I., Semczyszak A. 1996. The effect of air humidity on the development of epizootics caused by Entomophthorales in populations of Myzus persicae (Homoptera, Aphididae), Microbial Control of Pests, IOBC/WPRS/EPRS. Bull. OILB/srop 19(9), 225-231.

1998

Majchrowicz I. 1998. Entomopathogenic fungi of aphids infesting wild plants in Szczecin region. In: Aphids and others Homopterous insects. PAS, Warsaw, 685-88.

Majchrowicz I. 1998. Attempts of non-chemical control of Blaniulus guttulatus (Bosc.). In: Proceedings oh the Symposium on effectiveness and practical application. PAN, Skierniewice, 71-76.

1999

Majchrowicz I. 1999. Aphids and entomopathogenic fungi on carrot and lettuce roots in the North­Western Poland. In: Aphids and others Homopterous insects, PAS and Univ. of Warmia and Masuria, Olsztyn 7, 253-260.

2000

Majchrowicz I. 2000. Metoda jednozarodnikowych kultur grzybów z Zoophthora. Biotechnologia 3 (50), 65-68.

2001

Majchrowicz I. 2001. Forecasting of fungal epizootics in aphids infesting agricultural crops. In: Aphids and others Homopterous insects, PAS and Univ. of Podlasie 8, 411-421.

2002

Majchrowicz I., Rekowska D. 2002. Natural enemies of aphids and the need for raid of their development in agrocenoses. In: Peace with God and the whole Creaton. Wyd. Albatros, 48-59.


Books

Balazy S., Majchrowicz I. 1978. Grzyby patogeny owadów i roztoczy. In: Biologiczne metody walki ze szkodnikami roslin (ed. J. Boczek, J. J. Lipa. PWN, 111-133.


Other papers


1965

Majchrowicz I., Dominik T. 1965. Historia naturalna jednego pajeczaka. Problemy 21, 470-476.

Majchrowicz I. 1965. Szkodniki naszych pól. Glos szczec. Wyd. ABC (z 2.06).

1967

Majchrowicz I. 1967. Rdza grusz. Wiad. Zach. (13.04).

1971

Majchrowicz I. 1971. Wskazania metodyczne w zakresie nauki o szkodnikach roslin. Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych III r. Wydz. Roln. WSR Szczecin. Praca zbior. pod red. J. Jasnowskiej.

1973

Majchrowicz I., Soper R. S. 1973. Investigation of resting spores of Entomophthora thaxteriana germination. V-th Int. Coll. on Insect Pathol. and Microb. Control, 78.

Majchrowicz I., Yendol W. G. 1973. Mycotoxic action and pathogenicity of Paecilomyces farinosus on the gypsy moth, Porthetia dispar. V-th Int. Coll. on Insect Pathol. and Microb. Control, 8.

1974

Majchrowicz I. 1974. Wskazania metodyczne w zakresie nauki o szkodnikach roslin. Przewodnik metodyczny dla studentów III roku Studium Zaocznego Wydz. Roln. WSR Szczecin. Praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej, 35-40.

1976

Majchrowicz I. 1976. Integrowana metoda zwalczania szkodników roslin uprawnych. Materialy dydaktyczne AR Szczecin. Studium podyplomowe dla Kólek Rolniczych, 82-93.

1978

Majchrowicz I., Kowalski J. 1978. Kolo Naukowe Ochrony Roslin. Monografia Stud. Kól Nauk. AR Szczecin, 43-45.

Majchrowicz I., 1978. Entomophthoraceae in population of Aphis jabae Scop: in North-Western Poland. Inter. Colloq. on Invert. Pathol. Prague, 123-125.

Majchrowicz I. 1978. Ochrona rzepaku w okresie jesiennym. Wiad. Zach., 35.

1979

Majchrowicz I. 1979. Ochrona roslin II (Entomologia stosowana). Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych. Praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej. AR Szczecin, 27-34.

Majchrowicz I. 1979. Ochrona rzepaku w okresie wiosennym. Wiad. Zach., 20.

Majchrowicz I., Mietkiewski R. 1979. Selektywnosc niektórych insektycydów i fungicydów w stosunku do grzybów owadobójczych. Ochr. Rosl. 7, 14-16.

1980

Majchrowicz I. 1980. Wplyw syntetycznych pyretryn na rozwój kilku grzybów owadobójczych. Mat. 37 Zjazdu PT Entomol., 1-3.

Majchrowicz I., Parafiniuk W., Januszewski J. 1980. Badania wlasnosci patogennych Conidiobolus coronatus (Cost.) Batko dla swinek morskich. Mat. 37 Zjazdu PT Entomol., 4-6.

1981

Majchrowicz I., Madej T. 1981. Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Dominiku Informacje PTF nr 8.

1982

Majchrowicz I. 1982. Effect of Ambusz on the resting spores germination and the formation of conidia Conidiobolus thromboides Drechsler. Inter. Colloq. on Inver. Pathol., Brighton, 190.

Majchrowicz I. 1982. Studies on mycoflora in population of Aphis jabae Scop. Zwalczanie biologiczne szkodników w programach metod integrowanych. Mater. Konf. Nauk. PAN V Wydz., Skierniewice, 40-49.

Majchrowicz I. 1982. Wplyw niektórych herbicydów na rozwój grzybów owadobójczych in vitro. SITR. AR Szczecin i Inst. Ziem. w Boninie. Mat. konf. naukowo-technicznej "Ochrona ziemniaka", 19-28.

1983

Majchrowicz I. 1983. Wybrane zagadnienia niechemicznych metod zwalczania szkodników roslin na dzialkach i ogrodach przydomowych. Woj. Stacja Kw. i Ochrony Roslin w Slupsku, 1-23.

Majchrowicz I. 1983. Zagadnienia grzybów owadobójczych na III Miedzynarodowym Kolokwium Patologii Bezkregowców w Wielkiej Brytanii (6-10.09.1982). Wiad. Entomol. 4, 60-63.

1984

Majchrowicz I. 1984. Tadeusz Dominik, 1909-1980. Mycologia 76, 173-174.

1986

Majewski T., Majchrowicz I. 1986. Profesor Tadeusz Dominik (1909-1980). Acta Mycol. 22, 53-65.

1987

Majchrowicz I. 1987. Entomologia stosowana. Przewodnik metodyczny dla studentów Studium Zaocznego IV r. Wydz. Rolniczego. Praca zbiorowa pod red. S. Dzieni. AR Szczecin, 19-34.

Majchrowicz I. 1987. Szkodniki w produktach spozywczych. Tygodnik ludowy nr 7.

1988

Majchrowicz I. 1988. Zagrozenie przy uprawie buraków cukrowych powodowane przez choroby i szkodniki. Mat. konf. naukowo-technicznej pt. "Wplyw technologii uprawy buraka cukrowego na zawartosc cukru oraz uzyskanie koncowych efektów ekonomicznych". AR Szczecin, 42-55.

1989

Majchrowicz I. 1989. O potrzebie ochrony rzepaku ozimego w okresie jesiennym. Seminarium naukowo-techniczne SITR, 141-145.

1992

Kish L.P., Majchrowicz I., Biever K. D., Knudsen G. R. 1992. Pathogen induced mortality of the green peach aphid, Myzus persicae, on potatoes and non-solanaceous hosts in the arid western United States 25, Annual Meeting SIP, Heidelberg, 308.

1994

Majchrowicz I. 1994. Katedra Entomologii i jej dorobek naukowo-dydaktyczny. In: Wklad nauk rolniczych w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego. Mat. Sesji Nauk. AR w Szczecinie, 29­32.

Majchrowicz I. 1994. Zapobieganie wystepowaniu szkodników roslin. Aktualnosci Roln. WODR, Barzkowice, 11(57), 6-7.

1995

Majchrowicz I. 1995. Zwalczanie owocówek przy pomocy pulapek feromonowych. Aktualnosci Roln. WODR, Barzkowice, 5(63) 26-27.

1996

Majewski T., Majchrowicz I. 1996. Tadeusz Dominik Prof. zw. dr hab. nauk przyrodniczych (1909-1980). Szczec. Tow. Nauk. Ludzie nauki Szczecina w 50-leciu. Ksiega osiagniec T. I, 43-50.

Madej T., Majchrowicz I. 1988. Maczniak rzekomy rzodkiewki i rzodkwi. Ochr. rosl. 9, 7.

1998

Majchrowicz I. 1998. Metody prognozowania niektórych szkodników roslin (wskazówki metodyczne) In: Praktyka zawodowa, przewodnik dla studentów Wydz. Rolniczego, kierunku Rolnictwo pod red. H. Czyza, AR Szczecin, 40-46.

Majchrowicz I. 1999. Opis metod izolacj i grzybów owadobójczych do produkcji biopreparatów. I Krajowy Kongres Biotechnologii, 336-338.

2002

Majchrowicz I. 2002. Grzybowe patogeny Acyrthosiphon pisum (Harris) w pólnocno-zachodniej Polsce. Dylematy ochrony przyrody XXI wieku. Wyd. Kat. Taksonomii Roslin Uniw. Szczec. i Centrum Ekol. -Rekolekcyjne- "Przymierze" w Wiselce, 58-66.