ELZBIETA ZIOLO


Ziolo Elzbieta
Department of Plant Pathology
Academy of Agriculture, Szczecin
Poland

Phone: (091) 4250398
E-mail: mziolo@poczta.onet.pl
Fax: (091) 4425690


CURRICULUM VITAE


• Borne on 20.11.1971 in Szczecin.

• 1990 - started to work as a technical assistant in the Department of Plant Pathology, University of Agriculture, Szczecin, Poland.

• From 1999-2005 - studied horticulture in the University of Agriculture in Szczecin, Poland.

• Have a daughter, 10 years old.


Papers

by E. Ziolo and co-workers


Ziolo E., Madej T., Blaszkowski J. 2005. Trochila ilicina (Helotiales, Ascomycota), a fungus newly found in Poland. Acta Mycol. 40(2), 181-184.


Other papers


2003

Cios M., Ziolo E. 2003. Zagrozenie chorobowe gruszy. Aktualnosci Roln. 155, 39.

Ziolo E., Cios M. 2003. Sluzownica. Aktualnosci Roln. 155, 37.

Ziolo E., Cios M. 2003. Maczniak prawdziwy Kalanchoe. Aktualnosci Roln. 156, 34.

2004

Cios M., Ziolo E. 2004. Choroby warzyw kapustnych wywolane niedoborem wapnia. Ochrona rosl. 7/8, 20-21.

Ziolo E. 2004. Erysiphales z Arboretum w Przelewicach. In: IV Ogolnopolskie Sympozjum Mikologiczne „Grzyby w srodowisku naturalnym. Metody badan terenowych” Streszczenia. Sandomierz 23-26 wrzesnia 2004, 43.

Ziolo E., Cios M. 2004. Przedziorek sosnowiec – zagrozeniem drzew i krzewow iglastych. Aktualnosci Roln. 157, 29.

Ziolo E., Cios M. 2004. Sluzownica. Ochrona rosl. 2, 15.

2005

Ziolo E. 2005. Zagrozenia gruszy i jalowca. Przyroda Polska 1, 36.

Cios M., Ziolo E. 2005. Chwoscik marchwi. Aktualnosci Roln. Marzec 3, 45.

2006

Ziolo E., Janicka D. 2006. Szara plesn zagrozeniem chorobowym lilii. Zach. Mag. Rol. 7, 37-38.

Ziolo E., Janicka D. 2006. Choroby fiolka i brata. Zach. Mag. Rol. 8, 44.